Back to the future: proefperiode binnenkort terug van weggeweest

Deze ochtend werd de laatste federale ‘thematische ministerraad’ beklonken met een akkoord. Er werd consensus bereikt over talloze dossier, o.m. de herinvoering van de proefperiode.   De situatie voor het eenheidsstatuut (dus < 2014) De mogelijkheid om een proefbeding (*) overeen te komen in de individuele arbeidsovereenkomst kwam te vervallen met de introductie van het … Lees verder Back to the future: proefperiode binnenkort terug van weggeweest

Advertenties

Tijdskrediet(uitkeringen), l’histoire se répète

Op 3 januari rapporteerde deze blog al over de nieuwe nationale tijdskrediet-cao, cao nr. 103ter. Cao nr. 103ter wijzigt de oorspronkelijke cao nr. 103 op een aantal vlakken. Vandaag, op 1 april 2017, treedt cao nr. 103ter in werking. Mijn pronostiek werd (dus) niet bewaarheid: er is nog (steeds) geen gewijzigd uitkeringsbesluit (Een recapitulatie uit … Lees verder Tijdskrediet(uitkeringen), l’histoire se répète

Verlenging bijzondere swt-stelsels & lagere landingsbaanleeftijd: eerste horde genomen, de paritaire comités zijn nu aan zet

Op 21 maart laatstleden werden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) ) – zoals eerder afgesproken in het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018  - de langverwachte verlenings-cao’s goedgekeurd i.k.v. de lagere landingsbaanleeftijd en de bijzondere swt-stelsels. Maar met de deur in huis vallend: vooralsnog wijzigt er niets. De sectoren moeten immers nog actie ondernemen. 1. Het 'bijzonder' landingsbaanstelsel … Lees verder Verlenging bijzondere swt-stelsels & lagere landingsbaanleeftijd: eerste horde genomen, de paritaire comités zijn nu aan zet

Wet werkbaar en wendbaar werk: wir haben es geschafft … op z’n Belgisch

Op 23 februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (verder afgekort als ‘WWW’) definitief goed. Vorige week werd de WWW gepubliceerd in het Staatsblad. De wet telt 39 bladzijden en wijzigt het arbeidsrecht op talloze vlakken. Overduidelijk teveel om kwaliteitsvol te overlopen in een blogartikel. Ik focus op de … Lees verder Wet werkbaar en wendbaar werk: wir haben es geschafft … op z’n Belgisch

The day after het G4S-arrest: effe op de werkplaats een verbod op levensbeschouwelijke tekenen invoeren? Ik denk het niet!

Wat was me dat gisteren. De lichtzinnigheid waarmee gisteren het  G4S Secure Solutions-arrest  van het Europees Hof van Justitie in de populaire media geportretteerd werd als een wet van Meden en Perzen was opvallend (en storend). Ik werp me bij deze op als spelbreker: mocht een werkgever mij eergisteren hebben gecontacteerd met de vraag of … Lees verder The day after het G4S-arrest: effe op de werkplaats een verbod op levensbeschouwelijke tekenen invoeren? Ik denk het niet!

Het re-integratietraject voor zieke werknemers, het ei van Columbus?

De federale regering stelde zich tot doel om het aantal arbeidsongeschikte (ex)werknemers terug te dringen, en acht het ei van Columbus te hebben gevonden. Hiertoe werd de ziekteverzekerings-, welzijns-, en arbeidsovereenkomstenwetgeving recentelijk aangepast: Een koninklijk besluit (KB) van 8/11/16 introduceert de mogelijkheid voor de mutualiteitsarts (*) om een ‘socio-professioneel re-integratietraject’ op te starten voor arbeidsongeschikte … Lees verder Het re-integratietraject voor zieke werknemers, het ei van Columbus?

Uitbreiding ‘gemotiveerd’ tijdskrediet tot 51 maanden: uitstel inwerkingtreding

Het wetsontwerp werkbaar & wendbaar werk – dat inmiddels ook de gekende geuzennaam ‘wet Peeters’ draagt– voorziet o.m. in een uitbreiding van het recht op gemotiveerd tijdskrediet naar 51 maanden voor alle mogelijke zorgmotieven (*), dus voor alle mogelijke tijdskredietmotieven uitgezonderd het motief ‘opleiding’ (voor dit laatste motief blijft het maximum behouden op 36 maanden). … Lees verder Uitbreiding ‘gemotiveerd’ tijdskrediet tot 51 maanden: uitstel inwerkingtreding